Правила и условия

1. ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Mobile Minded B.V със седалище на адрес Meander 251, 6825 MC Arnhem, Холандия, www.streamgym.today, (наричани по-долу „Доставчик“, „ние“, „нас“ или „наш“) предоставя първокласни курсове и други услуги за оптимизиране на мобилните устройства. Тези услуги са налични като базирани на браузър приложения и като домашни приложения за iOS и Android устройства („Услуги“). Посещавайки уебсайта или съответните WAP страници („Сайтове“) и/или регистрирайки се за Услугата, вие приемате, че сключвате обвързващ договор с нас, който се покрива от нашите Общи условия и Политика за поверителност.

Моля, отделете време, за да прочетете и разберете нашите Общи условия. Ако не сте съгласни с Общите условия и/или Политиката за поверителност, моля, не използвайте нашия уебсайт или някоя от нашите услуги.

Общите условия и Политиката за поверителност се актуализират от време на време. Тези промени са част от Общите условия, дори ако не използвате повторно уебсайта. Вие носите отговорност да се запознаете с всички промени и модификации на Общите условия и Политиката за поверителност.


2. ДОСТЪП И НАЛИЧНОСТ

Пълният достъп до услугата се осигурява от платен абонамент, който може да бъде резервиран за различни периоди и автоматично се подновява, ако не бъде прекратен. Предоставяме на нашите абонати пълен достъп до съдържанието, стига да имат активен абонамент.

Таксите се дължат в момента на закупуване на Абонамента, независимо дали използвате Услугата; възнаграждението за таксите е предоставяне на правото за изтегляне, получаване и достъп до Съдържанието.

Като се абонирате, вие се съгласявате да извършвате всички такси, такси или други плащания навреме.

Услугата се предоставя „както е“ и „в зависимост от наличността“ към момента на използване и Доставчикът не поема отговорност и не предлага гаранция дали личните настройки, информацията и съобщенията ще бъдат запазени (за време), изтрити, или неправилно предадени.

За да извлечете максимума от нашата услуга, трябва да имате необходимия модел за мобилна комуникация, което означава основен достъп до Интернет. Някои безжични приложения са достъпни само за избран брой мобилни устройства. Това е проблем на производителя и е извън контрола на Доставчика. За да избегнем разочарованието, бихме искали да ви помолим да проверите съвместимостта на устройството преди да се регистрирате.

Вие носите отговорност за това вашето оборудване и/или софтуер да не пречат на функциите на Доставчика. Всички неизправности, причинени от оборудване или софтуер, ще бъдат незабавно изключени от услугата и Доставчикът има право да прекрати договора без предизвестие или да спре услугата.


3. ВЪЗРАСТВО ОГРАНИЧЕНИЕ

За да използвате Услугата, вие трябва (а) да сте най-малко на възрастта, изисквана от правилата на вашата страна и да имате разрешението на Сметкоплатеца да регистрирате и използвате Услугата и (б) да се съгласите с Общите условия от ваше име и Сметкоплатецът.


4. ТАКСИ

Ще бъдете таксувани за пълен достъп до услугата.

Абонаментите, закупени чрез нашето мобилно приложение за iOS чрез функцията за покупка в приложението на Apple, ще бъдат таксувани чрез вашия iTunes акаунт.

Абонаментите, закупени през нашия уебсайт, се таксуват чрез сметката за мобилен телефон на мобилния оператор на вашата мрежа или друг избран метод на плащане. Може да се прилагат отделни такси за кратки съобщения от вашия доставчик на мобилни услуги.

Всички такси, включително тези за съществуващи абонаменти, подлежат на промяна след предварително уведомление от Доставчика. Доставчикът ще ви информира за тези промени с разумен срок на предизвестие. Ако не приемете новите такси (които ще се прилагат само в бъдеще), можете ефективно да анулирате абонамента си веднага след получаване на промяната.


5. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СИГУРНОСТ И РЕГИСТРАЦИЯ

За да осигурите безопасно използване на услугата и плащане на приложимите такси, трябва да сте регистрирани. Вие гарантирате, че личната информация, която ни предоставяте (регистрационна информация), е точна и пълна. Ако Доставчикът, по свое собствено усмотрение, има основание да смята, че информацията за регистрация не е точна или пълна, Доставчикът може да спре или прекрати вашия акаунт и да ви забрани по-нататъшното използване на Услугата или други компоненти.

Вие носите отговорност за запазването на поверителността на акаунтите и паролите, предоставени ви от Доставчика, и носите пълна отговорност за всички действия, предприети с вашата парола и акаунт. Ще се свържете с Доставчика, ако разберете за някое неупълномощено лице, използващо вашата парола или акаунт или извършващо друго нарушение на сигурността. Доставчикът може да ви позволи достъп до някои услуги без регистрация, като например регистрация през мобилния си телефон за услугата. Във всеки от тези случаи вашата идентификация се основава на информацията, която получаваме, като например номера на вашия мобилен телефон.


6. ПРОМЕНИ В УСЛУГАТА

Запазваме си правото да актуализираме, спираме или прекратяваме Услугата по всяко време без предизвестие. Вие потвърждавате, че ние няма да носим отговорност пред вас или пред някой друг за каквато и да е промяна, спиране или прекратяване на Услугите.


7. КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ

Вие се съгласявате да използвате Услугата в съответствие със следния кодекс за поведение:

a. Вие няма да използвате Услугата за незаконни, неоторизирани или търговски цели;

б. цялата информация, която получавате чрез Услугата, ще бъде поверителна и поверителна и няма да разкривате информацията на никого без разрешението на Доставчика или лицето, което ви я е предоставило;

в. Вие няма да използвате Услугата, за да тормозите или обиждате някого по какъвто и да е начин, включително, но не само в съобщения за комуникация, чрез изображения или записи, които съдържат клеветнически, клеветнически или клеветнически изявления; показване на расистко, порнографско или нецензурно съдържание; или чрез използване на обиден език или изображения;

г. Вие няма да използвате Услугата, за да нарушавате правата за поверителност, правата на собственост или други права на Доставчика или друго лице

е. Вие няма да възпроизвеждате, копирате, продавате, препродавате или предлагате да използвате Услугата, изцяло или частично.

Доставчикът си запазва правото, по свое усмотрение, да спре или прекрати използването на Услугата от вас, ако нарушите тези забрани, и вие се съгласявате, че няма да получите възстановяване на каквито и да било плащания, които вече са направени към нас.


8. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Използването на вашата лична информация се регулира от нашата Политика за поверителност. Нашата Политика за поверителност е част от Общите условия за ползване и като се съгласявате с Общите условия, вие също така се съгласявате с начина, по който ще третираме вашата лична информация в съответствие с Политиката за поверителност.

9. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и обезвредите Доставчика, неговите дъщерни дружества, филиали, свързани компании и техните агенти и служители от и срещу всякакви искове, спорове, искания, действия или други производства, предявени от трета страна поради, произтичащи от или свързани с (i) използване на Услугата, Съдържанието, изтеглянията, софтуера и страниците, включително, но не само, вашите изтегляния от този уебсайт, (ii) нарушение на Условията за ползване или (iii) нарушение на всякакви закони, разпоредби или права на трета страна. Вие ще заплатите всички произтичащи от това разходи, щети и разноски, включително, но не само, разумни адвокатски хонорари и разходи, направени от Доставчика във връзка със защитата на всяка такава жалба, действие, иск или друго производство.


10. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ОТТЕГЛЯНЕ

Абонаментите, закупени чрез мобилните приложения на iOS чрез функцията за покупка в приложението на Apple, трябва да бъдат управлявани и анулирани чрез вашия iTunes акаунт.

Абонаментите, закупени чрез нашия уебсайт, също могат да бъдат управлявани и анулирани само чрез този уебсайт. Можете също така да ни изпратите имейл на ca@streamgym.today, за да комуникирате с нас относно уебсайта и/или услугите.

Ако вашата страна е в ЕС и сте сключили абонамент, имате право да се откажете от абонамента в рамките на 14 дни без да посочвате причина.Ако вашата страна е в ЕС и сте сключили абонамент, имате право да се откажете от абонамента в рамките на 14 дни без да посочвате причина. Срокът за изтегляне е 14 дни от деня на закупуване на абонамента. За да упражните правото на отказ, трябва да ни информирате под формата на писмено уведомление за отказ. Можете да използвате приложения европейски формуляр за отказ, но той не е задължителен. За да не пропуснете крайния срок за оттегляне, е важно да ни изпратите съобщението си с известието за оттегляне преди да изтече крайният срок за оттегляне.

If you withdraw from the purchase, we will refund all payments we have received from you up to that point without delay and in any case within 14 days of receiving your notice of withdrawal. You will not incur any costs as a result of the withdrawal.

Ако се откажете от покупката, ние ще възстановим всички плащания, които сме получили от вас до този момент, без забавяне и във всеки случай в рамките на 14 дни след получаване на вашето известие за отказ. Няма да понесете никакви разходи в резултат на тегленето.

Ако използвате услугата по време на периода на отказ, трябва да ни заплатите сума, пропорционална на цената на абонамента за периода, докато ни изпратите известието си за отказ.

Правото на отказ не важи за подновяване на абонамента.


11. РЕКЛАМА

Доколкото това е позволено от държавата ви на пребиваване, ние може да използваме реклами и промоции. Като условие за използване на Услугата, вие се съгласявате, че можем да поставяме реклами и промоции на нашия уебсайт и да изпращаме реклами и промоции до вашия мобилен телефон или по друг начин, обусловен от Услугата. Вие също така се съгласявате, че няма да се опитвате да блокирате или по друг начин да пречите на рекламите и промоциите.

Ние не споделяме вашите лични данни с други без вашето съгласие. Имате право да ни забраните да се свързваме с вас чрез директен маркетинг.

Предоставянето на реклама и промоция на нашия уебсайт или в нашата услуга не представлява одобрение на съдържанието, продукта, услугата или компанията, която ги предоставя. Доставчикът по никакъв начин не носи отговорност или участва в транзакции, които се извършват с Доставчика на трета страна и включват неговите продукти или услуги или за съдържанието и информацията, включващи Продуктите или Услугите на трети страни. Вие се съгласявате, че Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди, възникнали в резултат на такива транзакции.


12. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

(„Софтуер“), Уебсайтът и информацията и търговските марки, съдържащи се в Услугата, са защитени от авторско право, закон за търговска тайна, закон за търговските марки и всички други права и задължения върху интелектуална собственост. Освен ако не е посочено друго, всички известни и висящи права от всякакъв вид, в световен мащаб, свързани с Уебсайта, Услугата и Софтуера са собственост на нас по всяко време „Права на интелектуална собственост“).

Вие се съгласявате да не предявявате никакви претенции към нашата интелектуална собственост и потвърждавате, че никаква интелектуална собственост не може да ви бъде прехвърляна и нямате никакви права, изрични или подразбиращи се, освен правата, посочени в нашите Общи условия.

Вие гарантирате, че няма да променяте, отдавате под наем, лизинг, заемане, продавате, разпространявате или създавате съдържание за продукти от тази Услуга или Софтуер, изцяло или частично, освен с писменото разрешение на Доставчика.

С настоящото доставчикът ви предоставя и вие приемате личен, ограничен, непрехвърляем, неизключителен, отменим лиценз и разрешение за инсталиране на Софтуера и изтегляне на Съдържанието, за използване на Услугата на преносим мобилен телефон, единствено за вашата лична, некомерсиална употреба и да използвате Софтуера и Уебсайта в съответствие с Условията за ползване, стига да не копирате никакъв Софтуер, изходен код или Съдържание, да променяте или променяте, или възпроизвеждате, модифицирате, рекламирате , прехвърляте, продавате, разпространявате, правите подобен продукт или съдържание или извършвате каквато и да е инженерна или монтажна работа или по друг начин се опитвате да откриете изходния код и се съгласявате да не продавате никакви права по отношение на съдържанието, софтуера и интелектуалната собственост , включително, но не само, с цел получаване на неоторизиран достъп до софтуера. Вие гарантирате да използвате само интерфейса, предоставен от Доставчика за използване на Услугата. С настоящото доставчикът ви дава разрешение да направите копие на информацията, от която имате достъп, и да съхранявате това копие на това устройство за ваша лична употреба. Ние се ангажираме да зачитаме интелектуалната собственост на другите. Ако сте собственик на авторски права, или сте упълномощени да действате от името на едно, или сте упълномощени да действате съгласно правата на собственост на други, и смятате, че някое съдържание на уебсайта или услугата нарушава вашите авторски права, можете да уведомите агента за авторски права на Доставчика , предоставяйки следната информация за нарушението:

Ако не сте сигурни в правата си или не сте сигурни дали е настъпило нарушение на авторски права, съветваме ви да потърсите правен съвет, преди да изпратите известието до Доставчика.


13. БЕЗ ГАРАНЦИЯ

Ние, нашите директори, служители, служители, акционери, дъщерни дружества, филиали, агенти и лицензодатели ("ПРЕДОСТАВЯЩИТЕ СТРАНИ") отхвърляме всякаква отговорност за щети, произтичащи от използването на Услугата, Съдържанието, Софтуера и Уебсайта . Вие разбирате и изрично се съгласявате, че:


14. Ограничение на отговорността

вие изрично се съгласявате, че в никакъв случай предоставящите страни няма да носят отговорност за каквито и да било вреди, независимо дали са преки, косвени, примерни, наказателни или последващи, от вас или трета страна (включително, без ограничение, щети за пропуснати печалби, прекъсване на бизнеса, загуба на бизнес данни и други подобни), произтичащи от използването, злоупотребата или невъзможността за използване на услугата, съдържанието, софтуера и уебсайта, дори ако упълномощените от доставчика представители са споменали възможността за такива щети (включително щети причинени от трети лица). Някои съдилища не позволяват изключването или ограничаването на тази отговорност, така че тя може да не се отнася за вас. В никакъв случай предоставящите страни не носят пълна отговорност за щети, загуби и вина (включително небрежност), различни от сумата, платена от вас за регистрацията на услугата, съдържанието, софтуера и уебсайта.


15. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Тези Общи условия представляват цялото правно споразумение и разбирателство между вас и Доставчика и заменят всички предходни споразумения, разбирания и изявления между вас и Доставчика по отношение на Уебсайта или Услугата. Вие потвърждавате, че между вас и нас не съществуват съвместни, партньорски, трудови или агентски отношения в резултат на общите бизнес отношения или използването на нашия уебсайт и услуга.

Не можете да преотстъпвате права или да делегирате задължения, създадени от това Споразумение, без нашето изрично писмено разрешение. Нищо в това споразумение не засяга законните ви права като потребител


16. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ЮРИСДИКЦИЯ И ДЕЛИМОСТ

За отношенията между вас и Доставчика се прилагат националните закони на страната на вашето местоживеене, независимо от разпоредбите на приложимото международно право. Вие и Доставчикът се отказвате от всяко право на съдебно производство по отношение на услуги, свързани с Общите условия. Прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки е изрично изключено.

Споровете се подават за окончателна и обвързваща юрисдикция чрез арбитраж съгласно правилата на арбитража във вашата страна. Всяко неспазване от страна на Доставчика на приложимото законодателство или клаузите на настоящите Общи условия не позволява отказ от правата или задълженията по този Договор.

В случай, че някоя клауза от Условията за ползване бъде обявена за невалидна или неприложима от съд или арбитър, тази разпоредба няма да засегне валидността и приложимостта на останалите клаузи от това Споразумение с потребителя. ПРИЛОЖЕНИЕ А Европейски формуляр за отказ (само попълнете и върнете този формуляр, ако искате да се оттеглите от абонамента) Mobile Minded B.V със седалище на адрес Meander 251, 6825 MC Arnhem, Холандия, имейл адрес ca@streamgym.today Аз/Ние () с настоящото Ви информираме, че аз/Ние () се оттегляме от моя/нашия () договор за покупка на следните стоки()/за комисионна на следната услуга (), Поръчана на ()/получена на ( ), име на клиента, адрес на клиента, подпис на клиента (само ако този формуляр е отпечатан на хартия), дата () е изтрита като одобрена. Този документ е актуализиран последно на 1 февруари 2020 г.