Zásady ochrany osobních údajů


Prohlášení o ochraně osobních údajů:

S ohledem na naše služby zaznamenáváme osobní údaje od zákazníků, účastníků a návštěvníků našich webových stránek (webové stránky) StreamGymToday je zodpovědná za ukládání a zpracování těchto osobních údajů. Přečtěte si prosím pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů.

StreamGymToday bere soukromí svých zákazníků a návštěvníků webových stránek velmi vážně. Osobní údaje proto pečlivě uchováváme, zpracováváme a chráníme. StreamGym je produktem společnosti Izesoft BV. Izesoft BV plně dodržuje veškeré povinnosti vyplývající z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) a dalších zákonných ustanovení souvisejících s ochranou osobních údajů. Izesoft BV se nachází na adrese Bargelaan 200, 2333 CW Leiden , Nizozemsko. KVK 61739448


Osobní údaje

Při návštěvě naší webové stránky (stránek) nebo při registraci k podílení se na jedné z našich reklamních kampaní, k (mobilní) službě nebo odběru newsletteru nebo když už jste odběratelem našich služeb, zaznamenáváme vaše osobní údaje pouze poté, co nám k tomu dáte specifický a informovaný souhlas prostřednictvím jasného souhlasného přihlášení.


Osobní údaje, které ukládáme a zpracováváme, jsou:


Tyto údaje používáme pro následující účely:

Vaše osobní (kontaktní) údaje mohou být poskytnuty společnostem, které patří do stejné skupiny jako společnost StreamGymToday a stejně tak i sponzorům a obchodním partnerům. Tyto strany vám mohou rovněž zaslat informace o skupinových slevách nebo jiných nabídkách. Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud chcete, abychom vám poskytovali informace o nových produktech a službách.


Vaše e-mailová adresa

Vaše e-mailová adresa může být použita k tomu, abychom vás (lépe) informovali o různých typech nabídek, o cenách, úsporách a skupinových slevách. Vaše e-mailová adresa může být někdy také použita k informování o různých typech kampaní a nabídek od jiných společností. Takové společnosti byly předem pečlivě vybrány.


Číslo vašeho mobilního telefonu

Vaše (mobilní) telefonní číslo může být použito k zahájení a nabídce určitých služeb a uzavření a provádění smluv. Pokud jste uvedli, že si to přejete, můžeme také používat číslo svého mobilního telefonu k tomu, abychom s vámi komunikovali a pravidelně vás informovali o (nových) produktech a službách.

Relace prohlížeče a IP adresa

Používáme IP adresu vašeho počítače. Tato IP adresa je číslo, které je automaticky přiřazeno k vašemu počítači při návštěvě internetu, například na jednom z našich webů nebo na vstupních stránkách. IP adresa vašeho počítače může být použita pro zjištění, jak byl použit náš web a k vypracování analýz a přehledů s neidentifikovatelnými informacemi.

Cookies

Cookies jsou používány na našich webových stránkách. Soubory cookies jsou také umísťovány prostřednictvím třetích stran, které jsou námi povolené. Také umísťujeme funkční soubory cookie, které zajišťují dobře fungující webové stránky. Cookies používáme k těmto účelům: - ke sladění své korespondence se zájmy návštěvníků na našich webových stránkách - k vytváření obecných statistik a získávání vhledu do informací o tom, jak návštěvníci využívají naše webové stránky a jiné komunikační kanály; - k optimalizaci svých služeb pro své návštěvníky v rámci naší skupiny;

Zásady uchovávání

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je potřebujeme, abychom splnili své účely stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo abychom dodržovali zákon.

Právo na kontrolu, opravu, vymazání a přenositelnost údajů

Máte vždy právo kontrolovat/prověřovat své osobní údaje, které uchováváme. Pokud by tyto informace měly být nesprávné, můžete nám je pomoci opravit. Máte také právo požádat o smazání svých osobních údajů nebo o zpřístupnění svých osobních údajů na nosiči dat. Žádosti o tuto akci jsou vždy dodrženy. Tato práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu kontaktu na webu spolu s naskenovanou kopií svého cestovního pasu a aktuálního dokladu za služby, na kterém je uvedeno vaše jméno a adresa. Po zpracování vaší žádosti budou všechny poskytnuté dokumenty zničeny. Chcete-li si vyžádat kopii údajů, pošlete prosím e-mail na info-cz@mobileinfo.biz

Odhlášení

Pokud již nechcete dostávat informace/e-maily z dpo@izesoft.com můžete se kdykoli odhlásit z odběru kliknutím na odkaz ve zprávě, kterou obdržíte na svůj mobilní telefon a/nebo kliknutím na odkaz v e-mailu, který jste obdrželi. V důsledku toho již neobdržíte informace, které by vás mohly zajímat. Můžete jednoduše zablokovat naše používání a poskytnutí svých osobních údajů našim sesterským společnostem, sponzorům a partnerům prostřednictvím StreamGymToday v tomto ohledu nás informujte zasláním e-mailu na adresu dpo@izesoft.com

Bezpečnost

Na základě povahy našich služeb a důvěry, které musí mít lidé ve společnost StreamGymToday, přijmeme veškerá vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (nařízení ( EU) 2016/679).

Odkazy na jiné webové stránky.

Na této stránce uvidíte řadu hypertextových odkazů na jiné webové stránky. Nemůžeme být zodpovědní za činnosti správy dat těchto organizací.

Osobní údaje úřadu

Samozřejmě vám rádi pomůžeme, pokud máte stížnosti ohledně zpracování svých osobních údajů. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte také právo podat stížnost na Croatian Personal Data Protection Agency proti tomuto zpracování osobních údajů. Za tímto účelem můžete kontaktovat Croatian Personal Data Protection Agency

Modifikace

Vyhrazujeme si právo měnit a doplňovat své prohlášení o ochraně osobních údajů. Máte-li dotaz, kontaktujte nás prostřednictvím info-cz@mobileinfo.biz & Bargelaan 200, 2333 CW Leiden, Netherlands Odpovíme vám a probereme s vámi jakékoli obavy do 2 pracovních dnů od obdržení vašeho e-mailu, hovoru nebo korespondence.

Odmítnutí odpovědnosti

Věnujeme pozornost obsahu těchto stránek a zacházíme s ním pečlivě. Nemůžeme ovšem zaručit, že zobrazované informace budou 100% správné. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy upraveno dne 22. května 2020